Elbląg - informacje


113.567
mieszkańców Elbląga
54.111
mężczyzn
59.456
kobiet

15.280
w wieku przedprodukcyjnym

68.917
w wieku produkcyjnym

29.370
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

481
zawarto małżeństw

753
urodzeń

1.468
zgonów

-715
przyrost naturalny
miasto Elbląg
dochody

821.880.832
wydatki

820.875.008
struktura wydatków Elbląga

751
0,000%
Leśnictwo

80.891
0,010%
Rolnictwo i łowiectwo

483.769
0,059%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

65.839.680
8,021%
Transport i łączność

59.513.112
7,250%
Administracja publiczna

321.707
0,039%
Turystyka

40.925.036
4,986%
Gospodarka mieszkaniowa

4.807.240
0,586%
Działalność usługowa

22.955
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

88.408
0,011%
Obrona narodowa

28.502.616
3,472%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

330.000
0,040%
Wymiar sprawiedliwości

17.875.892
2,178%
Obsługa długu publicznego

389.952
0,048%
Różne rozliczenia

272.357.696
33,179%
Oświata i wychowanie

18.735.882
2,282%
Ochrona zdrowia

78.974.184
9,621%
Pomoc społeczna

6.290.584
0,766%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

23.509.646
2,864%
Edukacyjna opieka wychowawcza

50.683.440
6,174%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.666.906
2,274%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

19.669.678
2,396%
Kultura fizyczna i sport

112.772.056
13,738%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-20 01:30
REKLAMA
pogoda Elbląg
19.7°C
wschód słońca: 04:08
zachód słońca: 21:19
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Elblągu

kiedy
2024-06-22 09:00
miejsce
Bulwar Zygmunta Augusta, Elbląg,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-08-26 19:00
miejsce
Klub MJAZZGA, Elbląg, ul. Kowalska...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-12 18:00
miejsce
Klub MJAZZGA, Elbląg, ul. Kowalska...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-25 19:00
miejsce
Biblioteka Elbląska im. C....
wstęp biletowany